Typy ubezpieczeń w ofertach firm ubezpieczeniowych

Typy ubezpieczeń, z którymi można się spotkać najczęściej to:

Ubezpieczenie na wypadek śmierci – w przypadku śmierci kredytobiorcy następuje spłata zobowiązania. Dzięki takiemu ubezpieczeniu zmniejszamy ryzyko, że nasi bliscy będą obciążeni zobowiązaniami wobec banku w razie naszej śmierci. Warto zorientować się, czy spłata dotyczy całego kredytu (razem z odsetkami), czy tylko części. Czy kwota ubezpieczenia jest zmienna (im mniej zostało nam do spłaty, tym mniejsza), czy może stała. Należy także poinformować swoich bliskich o ubezpieczeniu, gdyż to oni będą musieli przedstawić stosowne dokumenty i domagać się wypłaty kwoty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – spłata następuje, gdy spotka nas nieszczęśliwy wypadek, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu i uniemożliwi wykonywanie pracy. Warto zwrócić uwagę na to, jakie typy uszczerbku na zdrowiu są kwalifikowane, jako wystarczające do wypłaty ubezpieczenia. Czasami ich katalog jest bardzo ograniczony, np. do całkowitego paraliżu lub utraty obydwu rąk. Należy pamiętać, że np. złamanie dwóch nóg, chociaż czasowo uniemożliwia nam wykonywanie pracy, nie jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy jest zbliżone do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa – w tym przypadku warunkiem do jego uruchomienia może być także np. ciężka choroba. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak chorób (i ich skutków), na które zapadliśmy zanim zaciągnęliśmy kredyt.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – jeśli stracimy pracę, to ubezpieczyciel spłaci za nas kilka rat (zwykle 6 lub 12), co odciąży nas finansowo w razie bezrobocia. W tym przypadku warto zwrócić szczególną uwagę na to, co ubezpieczyciel rozumie przez utratę pracy. Po pierwsze, takie ubezpieczenie dotyczy często tylko osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Po drugie, z reguły dotyczy zwolnień z winy pracodawcy, czyli na przykład jeśli odejdziemy z pracy za porozumieniem stron, to nie będziemy mieli co liczyć na wypłatę.

Ubezpieczenie nieruchomości jest stosowane przy kredytach hipotecznych. Zapewnia wypłatę za szkody, które powstały na przykład w wyniku pożaru. Nierzadko zdarza się jednak, że kwota ubezpieczenia jest przekazywana od razu do banku (na poczet spłaty części kredytu).

W przypadku każdego typu ubezpieczenia warto dobrze przemyśleć korzyści i koszty z nim związane. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, przede wszystkim dotyczącymi sytuacji, w których zostanie ono wypłacone, oraz kwoty ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na okres karencji, czyli czas, po którym ubezpieczenie zaczyna obowiązywać. Warto też upewnić się, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu możemy mieć prawo domagać się zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres, jeśli za ubezpieczenie zapłaciliśmy z góry.

źródło: PKO Bank Polski

Zostaw komentarz