Ile wynosi cena za m² mieszkania na rynku wtórnym we Wrocławiu?

Średnia cena za m² na rynku wtórnym we Wrocławiu (mieszkania M2, M3, M4) wyniosła na dzień 01.06.2023 – 10 234 zł i jest o 5,7% wyższa od analogicznego okresu w roku 2022. Zobacz również ile wynosi w PKO Banku Polskim rata kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania we Wrocławiu – zapytaj doradcę PKO BP

Rynek nieruchomości we Wrocławiu w 2023 roku prezentuje dynamiczną sytuację. Ceny nieruchomości na rynku wtórnym nieustannie rosną, a klienci często zadają sobie pytanie, co wpływa na kształtowanie się tych wartości. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, bazując na najnowszych danych oraz analizach ekspertów w dziedzinie rynku nieruchomości.

Dane rynkowe

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu oscylują wokół 10 000 zł/m2 i 11 000 zł/m2. Wzrosty te są kontynuowane również w kolejnych kwartałach roku 2023. O ile inflacja była jednym z czynników wpływających na ceny mieszkań we Wrocławiu w poprzednich latach, tak obecnie na rynku wtórnym obserwujemy pewne stabilizacje cen, mimo dynamicznych zmian w otoczeniu makroekonomicznym.

Wpływ inflacji i stóp procentowych

Wysoka inflacja może wpłynąć na rynek nieruchomości w różnoraki sposób. Na początku 2023 roku ceny mieszkań we Wrocławiu ustabilizowały się. Niemniej jednak, inflacja w połączeniu ze wzrostem stóp procentowych ogranicza dostępność kredytów hipotecznych. Wzrost cen mieszkań w pierwszej połowie 2023 roku mógł wynikać z ograniczonej podaży nowych mieszkań w stosunku do wysokiego popytu.

Czynniki makroekonomiczne

Na ceny mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu w 2023 roku wpływają głównie czynniki makroekonomiczne. Siła nabywcza potencjalnych nabywców, inflacja oraz stopy procentowe to kluczowe elementy wpływające na cenę nieruchomości. Rosnące dochody Polaków mogą dodatkowo napędzać popyt na mieszkania, co w połączeniu z ograniczoną podażą może prowadzić do dalszego wzrostu cen.

Rynek nieruchomości we Wrocławiu w 2023 roku jest złożony i podlega wpływom wielu czynników. Wysoka inflacja, stopy procentowe oraz dynamicznie zmieniające się warunki makroekonomiczne stanowią kluczowe elementy wpływające na kształtowanie się cen mieszkań na rynku wtórnym. W połączeniu z ograniczoną podażą mieszkań oraz rosnącą siłą nabywczą Polaków, rynek ten staje się obszarem intensywnych zmian i wymaga bacznej obserwacji zarówno od strony inwestorów, jak i potencjalnych nabywców.