Ile wynosi cena za m² mieszkania na rynku wtórnym w Łodzi?

Średnia cena za m² na rynku wtórnym w Łodzi (mieszkania M2, M3, M4) wyniosła na dzień 01.06.2023 – 6368 zł i jest o 4,3% niższa od analogicznego okresu w roku 2022. Zobacz również ile wynosi w PKO Banku Polskim rata kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania w Łodzi – zapytaj doradcę PKO BP

Dynamika cen mieszkań na rynku wtórnym w Łodzi w 2023 roku ukazuje tendencje zaskakujące zarówno dla ekspertów, jak i potencjalnych kupujących. Według danych z I kwartału 2023 r. udostępnionych przez NBP, średnia cena mieszkania w Łodzi na rynku wtórnym kształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym1. Wzrosty były jednak znaczne w kolejnych miesiącach. Już w lipcu średnia mediana cen ofertowych wynosiła 8148 zł/m², co była wartością o 729 zł/m² wyższą niż w marcu tego samego roku.

Różnice w cenach według dzielnic

Łódź, będąc dużym miastem, charakteryzuje się zróżnicowaniem cen mieszkań w zależności od lokalizacji. W marcu 2023 roku mediana cen ofertowych mieszkań oscylowała wokół 7419 zł/m². Jednak wartości te mogą się różnić w zależności od konkretnych dzielnic, co pokazuje, jak ważny jest czynnik lokalizacji przy określaniu wartości nieruchomości.

Korekta rynku i prognozy

Na początku 2023 roku średnia cena za metr kwadratowy wynosiła około 7,1 tysiąca złotych. Te dane sugerują, że w ciągu roku ceny mieszkań w Łodzi zanotowały znaczący wzrost. Ostateczne wartości z września 2023 roku wskazują jednak na pewne osłabienie wzrostu, gdyż średnia cena mieszkania w Łodzi spadła o 2% w ciągu ostatnich 30 dni, osiągając wartość 7141 zł/m².

Rok 2023 przynosi dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości wtórnych w Łodzi. Od początku roku obserwowaliśmy znaczący wzrost cen mieszkań, który był później nieco korygowany. Lokalizacja nadal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się cen, co potwierdzają dane dotyczące różnic cen w poszczególnych dzielnicach. Chociaż rynek nieruchomości jest zawsze nieprzewidywalny, dane z 2023 roku ukazują, jak ważne jest śledzenie aktualnych trendów i prognoz, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla decyzji inwestycyjnych.