Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa jest to dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

Zostaw komentarz