Co to jest ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe to ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.

Zostaw komentarz