Co to jest LTV przy kredycie hipotecznym?

LTV (Loan to Value) to jeden z najważniejszych wskaźników branych pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Im niższy poziom LTV, tym mniejsze ryzyko dla banku, a co za tym idzie, korzystniejsze warunki kredytowania dla klienta.

Jak obliczany jest wskaźnik LTV?

Wskaźnik LTV obliczany jest jako iloraz kwoty kredytu i wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przykładowo, jeśli wartość nieruchomości wynosi 500 000 zł, a klient ubiega się o kredyt w wysokości 400 000 zł, to wskaźnik LTV wyniesie 80% (400 000 zł / 500 000 zł * 100%).

Wpływ LTV na warunki kredytowania

Poziom wskaźnika LTV ma bezpośredni wpływ na warunki, na jakich bank udzieli kredytu hipotecznego. Im niższy LTV, tym większa zdolność kredytowa klienta i możliwość uzyskania korzystniejszego oprocentowania. Banki najchętniej udzielają kredytów przy LTV nieprzekraczającym 80%. Powyżej tego poziomu często wymagany jest dodatkowy wkład własny lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy.

Rekomendacja S a wskaźnik LTV

Rekomendacja S, wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, określa maksymalny poziom LTV przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Obecnie, zgodnie z tą rekomendacją, banki mogą udzielać kredytów hipotecznych do 90% wartości nieruchomości. Oznacza to, że kredytobiorca musi posiadać co najmniej 10% wkładu własnego. Wyjątkiem są kredyty udzielane w ramach zakończonych już programów rządowych, gdzie dopuszczalny poziom LTV mógł być wyższy.

Jak obniżyć wskaźnik LTV?

Aby obniżyć wskaźnik LTV i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego kredytu hipotecznego, warto zwiększyć wkład własny. Im więcej środków przeznaczymy na zakup nieruchomości z własnej kieszeni, tym niższy będzie poziom LTV. Drugim sposobem jest wybór tańszej nieruchomości – przy tej samej kwocie kredytu, niższa cena nieruchomości oznacza automatycznie niższy wskaźnik LTV.

Podsumowanie

Wskaźnik LTV jest czynnikiem branym pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jego poziom wpływa na warunki kredytowania, zdolność kredytową oraz koszty związane z uzyskaniem finansowania. Warto dążyć do utrzymania wskaźnika LTV na jak najniższym poziomie, zwiększając wkład własny lub wybierając tańszą nieruchomość. Pozwoli to na uzyskanie korzystniejszych warunków kredytu i zminimalizuje koszty związane z jego obsługą.

Zostaw komentarz