Co to jest oprocentowanie stałe kredytu?

Oprocentowanie stałe to oprocentowanie ustalone jako suma stopy referencyjnej odpowiedniej dla waluty, w której zaciągany jest kredyt i marży banku obowiązującej przez określony okres trwania umowy kredytu (np. przez 1 rok, 2 lata, 5 czy 10 lat), tj. w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej.

Zostaw komentarz