Kredyt dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – formalności

Osoby prowadzące działalność gospodarcza muszą udowodnić w banku, że są wiarygodni. Jest to zdecydowanie trudniejsze, niż u osób zatrudnionych na etacie, ale realne. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie kredytu musi nie tylko udowodnić wysokość dochodów (to trudne, gdyż często koszty są równe przychodom), ale i stabilność finansową. Dlatego wiele banków wymaga, by okres prowadzenia działalności nie był zbyt krótki (zwykle 6-24 miesięcy, w zależności od wewnętrznych procedur banku). Osoby, które zaczynają przygodę z biznesem mają zdecydowanie mniejsze szanse na kredyt na atrakcyjnych warunkach. Co więcej, tylko nieliczne banki oferują kredyty na star dla nowopowstałych firm, obwarowując podjęcie pozytywnej decyzji zapewnieniem ze strony przedsiębiorcy odpowiednich zabezpieczeń. Koszty takich kredytów są wyższe.

Jakie znaczenie ma forma opodatkowania?

W zależności od formy rozliczania się przedsiębiorcy z urzędem skarbowym, banki stawiają różne wymagania. Najbardziej pożądana jest książka przychodów – rozchodów. Taka forma umożliwia analitykowi bankowemu zapoznanie się zarówno z przychodami, jak i rozchodami przedsiębiorcy. Stąd jest on w stanie określić ryzyko. Podatek ryczałtowy nie ukazuje prawdziwego obrazu, dlatego banki postrzegają taką formę rozliczenia mniej przychylnie. Z zeznania analityk wyczyta tylko informacje o przychodzie. Karta podatkowa zwykle jest podstawą do przyjęcia przez bank dochodu w wysokości wielokrotności wyznaczonego podatku (niewielki).

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Przedsiębiorca, w zależności od formy opodatkowania, będzie zobowiązany przedstawić albo książkę przychodów – rozchodów za rok bieżący, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, albo PIT 28 za rok poprzedni, jeśli wybrano ryczałt. W przypadku karty podatkowej – decyzję z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej. Najczęściej wymagane są także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie Regon, decyzję o nadaniu NIP, zeznanie podatkowe za ostatni rok oraz zaświadczenia – o braku zaległości podatkowych i wobec ZUS. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z kredytu przeznaczonego bezpośrednio dla firmy. Wówczas przedstawiamy nie dochody, a obroty firmy. Banki obecnie mają coraz więcej atrakcyjnych ofert dla małych i średnich przedsiębiorstw różniące się jedynie formą spłaty (kredyt obrotowy lub w rachunku bieżącym).