Co to jest oprocentowanie zmienne kredytu?

Oprocentowanie zmienne jest to oprocentowanie ustalane jako suma stawki referencyjnej (WIBOR) i marży banku. Wysokość oprocentowania zmiennego jest uzależniona od warunków panujących na rynku, a jego wysokość może zmieniać się wiele razy w okresie trwania umowy (np. z uwagi na zmiany wysokości rynkowej stawki referencyjnej WIBOR).

Zostaw komentarz