Cena zakupu czy wartość nieruchomości? Na co patrzy bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego?

Kredyty hipoteczne stanowią grupę produktów bankowych z najniższym odsetkiem niespłacalności. Dzieje się tak dlatego, że potencjalni kredytobiorcy oraz wszystkie okoliczności udzielania tego typu wsparcia są poddawane gruntownemu sprawdzeniu. Dotyczy to również nieruchomości, której zakup ma zostać sfinansowany kredytem hipotecznym.

W użytkowaniu występują dwa pojęcia. Pierwszym z nich jest cena nieruchomości. Jest to nic innego jak kwota, którą musi zapłacić nabywca. W tym przypadku jest on również kredytobiorcą. Cena mówi o tym, za ile w danej chwili właściciel nieruchomości jest w stanie ją sprzedać, biorąc pod uwagę niekiedy jedynie swoje potrzeby. Zdarza się, że na cenę w dużym stopniu wpływają występujące w danym momencie okoliczności np. pilna potrzeba gotówki, która pojawia się po stronie sprzedającego.

Niestety przedstawiona bankowi, nawet na piśmie cena nieruchomości, jaką ma zapłacić osoba starająca się o kredyt hipoteczny nie będzie podstawą do udzielenia go w potrzebnej kwocie. Nieruchomość, będąca przedmiotem kredytowania jest jednocześnie zabezpieczeniem dla banku. W interesie banku leży więc dokładne jej skontrolowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o wartość. Musi być ona adekwatna do kwoty kredytu, aby w razie konieczności pokryła niespłacony dług.

Tu pojawia się pojęcie wartości nieruchomości. Wycena przeprowadzana jest zwykle przez wyszkolonych pracowników banku. Dokonuje się jej na podstawie danych uzyskanych od właściciela, analizy rynku lub dokumentów w postaci zdjęć. Rzetelna wycena to również szereg informacji o lokalizacji, powierzchni, technologii budowlanej, standardzie oraz stanie technicznym. W celu dokonywania jak najbardziej rzeczywistych wycen nieruchomości bank może również skorzystać z bazy danych o nazwie System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, który został stworzony przez Związek Banków Polskich.

Sama cena nieruchomości nie ma więc większego znaczenia dla banku. Z kolei jej profesjonalna wycena wiąże się z kosztami. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto udać się do kilku instytucji kredytowych. Zdarza się, że akceptują one opinie postronnych rzeczoznawców. Dobrym sposobem jest znalezienie takiego, którego opinia zostanie uznana w przynajmniej kilku z nich.

Zostaw komentarz