Cena zakupu czy wartość nieruchomości? Na co patrzy bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego?

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, bank dokładnie analizuje zarówno cenę zakupu nieruchomości, jak i jej wartość rynkową. Choć dla kredytobiorcy najistotniejsza jest cena transakcyjna, to dla banku podstawą jest realna wartość nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu. Bank musi mieć pewność, że w razie ewentualnych problemów ze spłatą zobowiązania, będzie mógł odzyskać zainwestowane środki poprzez sprzedaż nieruchomości.

Wycena nieruchomości przez bank – co warto wiedzieć?

Wycena nieruchomości przez bank jest procesem złożonym i wieloetapowym. Bank zleca wykonanie operatu szacunkowego uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu, który szczegółowo analizuje stan techniczny nieruchomości, jej lokalizację, otoczenie, a także porównuje ją z podobnymi nieruchomościami na rynku. Rzeczoznawca bierze pod uwagę trendy cenowe, popyt i podaż na lokalnym rynku nieruchomości, a także ewentualne obciążenia czy służebności. Na podstawie tych danych sporządza raport, który trafia do banku i stanowi podstawę do określenia wartości nieruchomości dla celów kredytowych.

Rozbieżności między ceną zakupu a wyceną bankową

Zdarza się, że wycena bankowa nieruchomości odbiega od ceny transakcyjnej. Jeśli wartość określona przez rzeczoznawcę jest niższa niż cena zakupu, bank może zaproponować kredyt na mniejszą kwotę lub wymagać zwiększenia wkładu własnego. W sytuacji odwrotnej, gdy wycena przewyższa cenę nabycia nieruchomości, bank i tak będzie bazował na niższej z tych kwot. Warto pamiętać, że kredytobiorca nie ma wpływu na wycenę zleconą przez bank, ale może negocjować cenę zakupu z właścicielem nieruchomości.

Inne czynniki wpływające na decyzję kredytową banku

Choć wartość nieruchomości ma istotne znaczenie przy udzielaniu kredytu hipotecznego, to nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przez bank. Równie ważna jest zdolność kredytowa wnioskodawcy, czyli jego dochody, stabilność zatrudnienia, historie kredytową oraz ewentualne zobowiązania finansowe. Bank analizuje także wysokość wkładu własnego, okres kredytowania oraz wybrane opcje dodatkowe, jak np. karencja w spłacie czy wakacje kredytowe. Wszystkie te elementy składają się na finalną decyzję kredytową i wpływają na warunki oferowanego finansowania.

Podsumowanie

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny należy mieć świadomość, że bank będzie przywiązywał dużą wagę do wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie udzielonego finansowania. Wycena zlecona przez bank może odbiegać od ceny transakcyjnej, co warto wziąć pod uwagę przy negocjacjach z właścicielem i planowaniu budżetu na zakup nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wartość nieruchomości to tylko jeden z elementów analizowanych przez bank – równie istotna jest zdolność kredytowa wnioskodawcy i inne czynniki wpływające na ryzyko kredytowe.

Zostaw komentarz