Co to jest stopa referencyjna?

Stopa referencyjna jest to stopa procentowa będąca podstawą do wyznaczania stałego oprocentowania kredytu w kolejnych okresach obowiązywania stopy procentowej. Stopą referencyjną jest stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap) dla odpowiedniego okresu obowiązywania stopy procentowej (np. 1 rok, 2 lata, 5 czy 10 lat). IRS ustalany jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania na rynku międzybankowym.

Zostaw komentarz