Jakie dokumenty należy złożyć do kredytu hipotecznego w przypadku pracy za granicą?

Polak pracujący za granicą chcący ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim dostarcza następujące dokumenty dokumentujące zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów:
– zezwolenie na pracę w danym kraju (jeżeli jest wymagane)
– umowę o pracę
– zaświadczenie o dochodach (zawierające informacje zgodne z wymaganymi od klientów pracujących w Polsce, tj. np. czy klient nie jest w okresie wypowiedzenia lub czy wynagrodzenie nie jest obciążone tytułami egzekucyjnymi). Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości dochodu netto.

Wymienione powyżej dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W indywidualnych przypadkach Bank może poprosić klienta o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów.

Zostaw komentarz