Jakie dokumenty składa osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny?

Dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o kredyt hipoteczny można podzielić na:
– dokumenty służące identyfikacji klienta – dokument tożsamości (np. dowód osobisty)
– dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów – w przypadku osób osiągających dochody na podstawie umowy o pracę zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
– dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania – np. w przypadku kredytu na budowę domu/mieszkania przez dewelopera wypis z KW, odpis z rejestru sądowego, pozwolenie na budowę, umowę realizacyjną zawartą przez wnioskodawcę z deweloperem.

Zostaw komentarz