Zmiany w pośrednictwie kredytowym – czy na lepsze?

Planowane wejście w życie nowej ustawy o kredycie hipotecznym uderzy w potencjalnych kredytobiorców, którzy będą mieli utrudniony dostęp do porównania ofert wielu banków i wyboru najkorzystniejszej. Do tej pory korzystano z usług pośredników finansowych, po wejściu w życie ustawy będzie to trudne, jak nie niemożliwe.

Obecnie z usług pośrednictwa finansowego korzysta w Polsce co drugi zainteresowany uzyskaniem kredytu hipotecznego. Taki model wypracowany został na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. U pośrednika klient miał dostęp do aktualnych produktów oferowanych przez banki, oszczędzał czas na poszukiwaniach atrakcyjnej dla siebie oferty i zwykle nie płacił za taka możliwość nawet złotówki więcej.

Wraz ze zmianami, mającymi na celu dążenie do realizacji zapisów dyrektywy MCD w kraju klient będzie musiał z własnej kieszeni płacić za tego typu wsparcie pośrednikom. Zatem najczęściej nie będą oni korzystali z biur pośredniczących, by zwyczajnie nie przepłacać. W wyniku braku odpowiedniej wiedzy, czasu i dostępu do wszystkich ofert nie będzie możliwe wybranie tej korzystnej. Jak widać ograniczenia spowodować mogą nie tylko niekorzystne wybory, ale i znaczne obciążenia klienta banku na długi czas – kredyty hipoteczne zaciągane są zwykle na 25-30 lat. Oczywiście istnieje ryzyko, że ograniczona współpraca z biurami pośrednictwa finansowego takich klientów spowodować może wzrost procederu wyłudzeń prowizji i innych opłat, o których nie do końca wie każdy kredytobiorca. Obecnie prowizję za usługi pośrednika pokrywa bank.

Prowizja dla pośrednika wypłacana przez kredytodawcę stanowiła dotychczas fundament funkcjonowania sektora w Polsce. Dopracowany niemal do perfekcji model spełniał swoją rolę i pozwalał bankom pozyskać nowego klienta, o ile proponował godną uwagi ofertę, a klientowi dobór najlepszej oferty dostępnej w chwili wnioskowania o kredyt. Prowizja dla pośrednika stanowiła składową prowizji pobieranej od klienta przez bank. Pośrednik w zamian za to wypełniał pierwsze formalności, jak wypełnianie wniosku, gromadzenie niezbędnej dokumentacji.

Co z budżetem?

Nowa ustawa przyniesie straty i dla budżetu, i dla sektora finansowego w Polsce. Zakaz pobierania wynagrodzenia od banku spowoduje spadek zainteresowania ofertami mniejszych placówek banków, względem tych większych, z mocno rozbudowaną siecią placówek na terytorium kraju. Takie małe i średnie banki będą zmuszone do prowadzenia droższych działań marketingowych, informacyjnych, rozbudowy sieci oddziałów w mniejszych miejscowościach, co nie do końca może okazać się dla nich opłacalne. Zmiany w ustawodawstwie doprowadzić mogą również do upadku większości firm pośredniczących, utraty miejsc pracy – zmniejszą się więc wpływy do budżetu z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych, a pośrednicy zasilą szeregi bezrobotnych.

Czy to zgodne z unijną dyrektywą?

Nie do końca. Dotychczas klienci mieli gwarancję rzetelnej obsługi, wyboru idealnej oferty dostosowanej do potrzeb każdego indywidualnie, bezpieczeństwa i wysokiego poziomu świadczonych przez pośredników usług. Planowane zmiany, zgodnie z opinią Związku Firm Doradztwa Finansowego nie do końca mają na celu usprawnienie tego modelu. Z analiz wynika bowiem, że ustawa nie tylko ograniczy dostępność kredytów hipotecznych klientom, ale też nie są zgodne z zapisami Dyrektywy MCD – mówi ona bowiem, że państwa członkowskie nie powinny wprowadzać takich zakazów związanych z pobieraniem opłat od kredytodawców przez pośredników w innym niż doradztwo modelu.

ZFDF również przeciw tak dużym restrykcjom

Związek Firm Doradztwa Finansowego od przeszło 17 lat reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne w pośrednictwie kredytowym opracowując jednolite, wysokie standardy obsługi i wsparcia dla takich jak my. Dzięki tej organizacji Polacy uczą się nie tylko świadomie wybierać produkty kredytowe, ale i zarządzać środkami na najwyższym poziomie. Jaki więc cel ma obecny rząd, by utrudniać legalne działania i ograniczając możliwość porównywania ofert wśród tylu dostępnych na rynku tym, którzy zwyczajnie się na tym nie do końca znają – kredytobiorcom?

Ustawa przewiduje i inne zmiany, które mają na celu wspomóc kredytobiorców, jak np. zakaz „wymuszania” sprzedaży wiązanej, rzetelne informacje o produkcie ze strony banków. Jak wpłyną one na jakość świadczonych usług i ich dostępność dla wszystkich zainteresowanych pokaże czas; tymczasem zapraszamy do zapoznania się z ofertą największych firm pośrednictwa finansowego.