Jak znaleźć rachunek po zmarłym?

Wraz z dniem 1. lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja prawa bankowego. Od tej pory można skorzystać z usługi, która umożliwia uzyskanie informacji na temat konta krewnego, który zmarł lub właściciela, który zapomniał o istnieniu rachunku.

Do tej pory, aby móc znaleźć konta bankowe należące do osoby zmarłej, po której odziedziczyliśmy pieniądze, należało złożyć wniosek w każdej instytucji bankowej oddzielnie, co było dość uciążliwe i zajmowało sporo czasu. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Nowa ustawa zmobilizowała banki do samodzielnego ustalania i informowania o rachunkach uśpionych. Obecnie zgodnie z prawem umowa rachunku bankowego ulega rozwiązaniu, jeżeli nie odnotowano na nim żadnej aktywności w okresie 10 lat. Co więcej, już po upływie 5 lat od nieaktywności rachunku bank ma obowiązek sprawdzić, czy jego posiadacz żyje.

Aby móc znaleźć rachunek bankowy zmarłego krewnego, należy złożyć specjalny wniosek w dowolnej placówce bankowej albo placówce SKOK-u. Oczywiście do wniosku trzeba dołączyć również akt notarialny poświadczający dziedziczenie. Następnie nasz wniosek zostaje skierowany do centralnej informacji o rachunkach bankowych. Centrala ma 3 dni robocze na dostarczenie informacji, w tym czasie występuje z pytaniem do wszystkich instytucji bankowych. W odpowiedzi otrzymamy dane dotyczące podmiotów prowadzących rachunek oraz numer konta, a także czy konto jest indywidualne, czy wspólne. Bardziej szczegółowe dane takie jak rodzaj rachunku oraz stan konta, będziemy mogli sprawdzić udając się do placówki, w której konto zostało założone. Podobne procedury będzie trzeba przejść w przypadku szukania własnych, zapomnianych kont bankowych (sprawdź porównanie najlepszych rachunków bankowych).

Warto wiedzieć, że tego typu usługi nie są bezpłatne, koszt uzyskania informacji może być różny, najlepiej w tym celu zajrzeć do tabeli prowizji i opłat danej instytucji. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto odpowiednio zabezpieczyć swój rachunek. Wystarczy podczas zakładania rachunku podać osoby, które będą uprawnione do dziedziczenia pieniędzy na rachunku w wypadku naszej śmierci.