Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie? Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Rozwód to trudny moment w życiu, który niesie ze sobą wiele wyzwań, także finansowych. Jednym z najpoważniejszych jest kwestia spłaty kredytu hipotecznego. Co do zasady, odpowiedzialność za spłatę kredytu spoczywa na osobach, które podpisały umowę kredytową. Jeśli oboje małżonkowie widnieją w umowie jako kredytobiorcy, to oboje są zobowiązani do regulowania rat, niezależnie od tego, kto ostatecznie zostanie właścicielem nieruchomości po rozwodzie.

Sąd podczas orzekania o podziale majątku może zdecydować, że jedno z małżonków przejmie spłatę kredytu w całości, co jednak nie zwalnia drugiego z odpowiedzialności wobec banku. Zmiana warunków umowy kredytowej wymaga zgody banku. Jeśli jeden z małżonków nie wywiązuje się z obowiązku spłaty, bank może dochodzić swoich należności od drugiego, nawet jeśli ten nie zamieszkuje już w obciążonej hipoteką nieruchomości.

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką jest możliwa, ale wiąże się z pewnymi komplikacjami. Przede wszystkim, należy uzyskać zgodę banku na taką transakcję. Instytucja finansowa musi mieć pewność, że jej interesy zostaną zabezpieczone, a kredyt zostanie spłacony w całości z uzyskanych ze sprzedaży środków.

Jeśli wartość nieruchomości przewyższa kwotę pozostałą do spłaty, sytuacja jest stosunkowo prosta. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży spłaca się kredyt, a pozostała kwota trafia do właścicieli. Problem pojawia się, gdy wartość nieruchomości jest niższa niż zobowiązanie wobec banku. W takiej sytuacji, aby doszło do transakcji, kredytobiorcy muszą znaleźć dodatkowe środki na spłatę zadłużenia.

Alternatywą dla sprzedaży może być przejęcie kredytu przez kupującego. Wymaga to jednak zgody banku i spełnienia przez nowego kredytobiorcę warunków zdolności kredytowej. Należy pamiętać, że pierwotni kredytobiorcy zostają zwolnieni z odpowiedzialności za spłatę dopiero po podpisaniu stosownych dokumentów przez wszystkie strony.

Podsumowanie

Rozwód i podział majątku obciążonego kredytem hipotecznym to skomplikowany proces, wymagający współpracy z bankiem i byłym współmałżonkiem. Kluczowe jest, aby jak najszybciej uregulować kwestie związane ze spłatą zobowiązania i dążyć do polubownego rozwiązania, które zabezpieczy interesy wszystkich stron. W przypadku trudności warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i finansach.

Zostaw komentarz