Kategoria: Słownik pojęć

Co to jest LTV przy kredycie hipotecznym?

LTV (Loan to Value) to jeden z najważniejszych wskaźników branych pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Im …

Co to jest Wibor?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to stawka referencyjna oparta na stopach procentowych, po których banki są skłonne pożyczać sobie nawzajem pieniądze na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik ten ma …

Co to jest stopa referencyjna?

Stopa referencyjna to jeden z parametrów określanych przez Radę Polityki Pieniężnej, który ma wpływ na koszt kredytów hipotecznych. Jest to podstawowa stopa procentowa, NA PODSTAWIE której banki centralne udzielają …

Co to jest ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe to niepewność związana z wahaniami kursów walut, która może mieć wpływ na wartość aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jest to jedno z najistotniejszych ryzyk, z którymi …

Co to są raty malejące?

Raty malejące to rodzaj rat kredytowych, w których kwota kapitału spłacanego w każdej racie jest stała, natomiast kwota odsetek maleje z każdą kolejną ratą. Wynika to z faktu, że …

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa to wstępna decyzja banku o przyznaniu kredytu, która stanowi swego rodzaju gwarancję otrzymania finansowania po spełnieniu określonych warunków. Jest to dokument potwierdzający, że bank pozytywnie ocenił zdolność …

Co to jest prolongata?

Prolongata to termin często spotykany w świecie finansów, szczególnie w kontekście kredytów i pożyczek. Jest to nic innego jak przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, które wynika z zawartej wcześniej umowy. …