Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy i jak z nich skorzystać?

15 maja 2024 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Zgodnie z nimi, kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę rat kredytu mieszkaniowego czterokrotnie – dwukrotnie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie od 1 września do 31 grudnia. Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać tylko osoby, których rata kredytu przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego lub mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dodatkowo, limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, będzie wynosił 1,2 mln zł.

Zmiany w kryteriach przyznawania wakacji kredytowych w 2024 roku

W porównaniu do lat 2022-2023, rząd przedłużył wakacje kredytowe, ale jednocześnie wprowadził istotne zmiany w kryteriach ich przyznawania. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie kryterium dochodowego, mierzonego wskaźnikiem RdD (Raty do Dochodu). Z założenia, wakacje kredytowe w 2024 roku mają być przeznaczone dla osób, które mają faktyczne problemy ze spłatą kredytu, a nie dla wszystkich kredytobiorców jak dotychczas. Przepisy wprowadzające nowe zasady znajdują się w Ustawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie Ustawy o wsparciu kredytobiorców oraz Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jak obliczyć wskaźnik RdD, aby skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby sprawdzić, czy masz szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku, musisz obliczyć wskaźnik RdD (Rata do Dochodu). W tym celu:

1. Zsumuj wszystkie dochody swojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (osobno dla każdego miesiąca).

2. Dla każdego z tych miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód gospodarstwa domowego.

3. Oblicz średnią arytmetyczną z trzech uzyskanych wyników.

Jeśli średni wskaźnik RdD przekracza 30%, będziesz mieć prawo do skorzystania z wakacji kredytowych. Warto pamiętać, że dochód należy ustalać według zasad określonych w Ustawie o pomocy społecznej, uwzględniając przychody pomniejszone m.in. o podatki, składki ubezpieczeniowe i alimenty.

Kto może mieć problem ze skorzystaniem z wakacji kredytowych w 2024?

Wprowadzenie kryterium dochodowego może sprawić, że z wakacji kredytowych nie skorzystają m.in. kredytobiorcy z jednym lub dwójką dzieci, którzy nie łapią się na przywilej zwolnienia z kryterium RdD, a jednocześnie mogą mieć problemy ze spłatą rat ze względu na wysokie koszty utrzymania rodziny. Z drugiej strony, na zawieszenie rat mogą liczyć single z wyższymi dochodami i niższymi kosztami utrzymania jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Zostaw komentarz