Co to jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest to dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie się zadłużenia.

Zostaw komentarz