Co to jest hipoteka?

Hipoteka to jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości. Służy ona zabezpieczeniu określonej wierzytelności pieniężnej (np. kredytu mieszkaniowego). Hipoteka pozwala wierzycielowi hipotecznemu (bankowi) na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją jest ona własnością (oznacza to, że nawet, jeżeli osoba, która zaciągnęła kredyt sprzeda nieruchomość, a nowy właściciel nie będzie spłacał kredytu, bank ma prawo dochodzić od niego swoich roszczeń).

Zostaw komentarz