Autor: Jacek Grudniewski

Bloger, analityk produktów bankowych, afiliant M2M i Bonnier.

Emeryt i rencista może dorobić

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są najczęściej wystarczające na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Wiele osób pobierających świadczenia nie wie, że można do nich dorobić do ustalonych …

PKO BP pierwszy w programie MDM

PKO Bank Polski jako pierwszy podpisał umowę współpracy z BGK dotyczącą finansowego wsparcia i pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania. Od 2 stycznia 2014 roku klienci będą mogli składać …

Co to jest LTV przy kredycie hipotecznym?

LTV to współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100 000 PLN, a …

Co to jest Wibor?

Wibor jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po …

Co to jest stopa referencyjna?

Stopa referencyjna jest to stopa procentowa będąca podstawą do wyznaczania stałego oprocentowania kredytu w kolejnych okresach obowiązywania stopy procentowej. Stopą referencyjną jest stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate …

Co to jest ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe to ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.