Administratorem serwisu jest firma:
„ALTBERGER” – Jacek Grudniewski
ul. Gminna 6F
42-221 Częstochowa

e-mail: biuro@altberger.pl